Käyttöehdot

Yhtiömme:

Tätä verkkosivustoa ylläpitää Harman Consumer Oy tai sen edustaja (jäljempänä “Harman”  tai “me”, “meidän”, ja “meitä”).  Harmanin rekisteröity osoite on:

HARMAN International Industries, Inc.
400 Atlantic Street, 15th Floor
Stamford, CT 06901
U.S.A.

Tervetuloa Harmanin verkkosivustolle:

Tervetuloa Harmanin verkkosivustolle. Harman on Harman International Industries, Incorporated:n tytäryhtiö. Verkkosivustomme tarjoaa sinulle tietoja ja materiaalia meistä, liiketoiminnastamme ja tuotteistamme, sekä muita apuvälineitä ja palveluja. Ole hyvä ja lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin käytät tätä verkkosivustoa. Pääsysi tälle verkkosivustolle ja tämän verkkosivuston käyttö ovat näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lakien alaisia. Vieraillessasi tällä sivustolla tai käyttäessäsi tätä sivustoa hyväksyt samalla nämä käyttöehdot itseäsi sitoviksi. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. Pyydämme että luet nämä käyttöehdot ajoittain, koska nämä ehdot voivat muuttua ja Harman voi tehdä niihin muutoksia milloin tahansa.

Ikäsi ja näiden käyttöehtojen hyväksyminen:

Tämä verkkosivusto on vain niiden henkilöiden käytettävissä, jotka voivat tehdä laillisesti sitovan sopimuksen.  Henkilöt, jotka eivät ole oikeustoimikelpoisia tai jotka eivät voi tehdä laillisesti sitovaa sopimusta eivät voi käyttää verkkosivustoamme. Hyväksyt ja ilmoitat että: (i) olet lukenut, ymmärtänyt, ja varauksetta hyväksyt nämä käyttöehdot niihin ajottain tehtyine muutoksineen; (ii) suostut siihen, etta teet sopimukset ja hyväksyt Harmanin ehdot sähkoisen viestinnän välityksellä; (iii) suostut siihen, että saat sähköisen viestinnän välityksellä tiedonannot, käytänteet ja tositteet ostoksista, jotka olet suorittanut Internetissä; ja (iv) ilmoitat, että sinulla on käytössäsi tarvittavat ohjelmat ja välineet, jotta voit vastaanottaa Harmanilta sähköisiä viesteja jotka liittyvät verkossa tekemiisi ostoksiin. Jos et ole oikeustoimikelpoinen, voimme hyväksyä sinut tämän verkkosivuston käyttäjäksi ainoastaan siinä tapauksessa, että vanhempasi tai edunvalvojasi hyväksyy nämä käyttöehdot.

Muutokset näihin käyttöehtoihin tai tähän verkkosivustoon:

Harman saa muuttaa näitä käyttöehtoja tai tätä verkkosivustoa koska tahansa, olematta velvollinen ilmoittamaan muutoksista käyttäjilleen millään muulla tavoin kuin ilmoittamalla muutoksista verkkosivustolla. Nämä muutokset tulevat voimaan silloin kun Harman laittaa niitä koskevan ilmoituksen verkkosivustolleen. Hyväksyt, että Harman ei ole sinulle vastuussa käyttöohjeiden tai tämän verkkosivuston kokonaisista tai osittaisista muutoksista tai keskeytyksistä. Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa näiden muutosten tultua voimaan hyväksyt näitä käyttöehtoja ja tätä verkkosivustoa koskevat muutokset.

Päättäminen

Voit lopettaa tämän verkkosivuston käytön koska tahansa. Harman pidättää itsellään yksinomaisen oikeuden lopettaa, asettaa lisäehtoja, tai rajoittaa käyttöoikeuttasi tähän verkkosivustoon tai sen osioihin, olematta velvollinen ilmoittamaan siitä etukäteen tai olematta vastuussa siitä sinulle tai kellekään muulle. Siltä osin kuin nämä käyttöehdot koskevat Harmanin immateriaalioikeuksien käyttämistäsi, oikeuttasi hakea korvauksia tai vastuurajoitusta, ne jäävät voimaan käyttöehtojen irtisanomisesta, päättymisestä tai myöhemmästä muuttamisesta huolimatta.

Immateriaalioikeudet:

Hyväksyt, että kaikki liiketoimintaa koskevat tiedot, koodit, sisällöt, piirrokset, grafiikka, logot, metatiedot, metamerkinnät, markkinointia koskevat tiedot, sivuformaatit ja -tyylit, sanonnat, kuvat, tuotekuvaukset, tuotearviot, tulkinnat, teksti- ja tuotemerkit, ja kaikki immateriaalioikeudet ja näihin perustuva liikearvo (jäljempänä yhdessä “sivuston sisältö”) on Harmanin omaisuutta ja Harman pidättää itsellään oikeudet kaikkeen sivuston sisältöön. Muutoin kuin mitä näissä käyttöehdoissa sinulle erityisesti myönnetään, Harman ei myönnä sinulle mitään käyttö, immateriaali- tai omistusoikeutta tämän sivuston sisältöön. Et saa poistaa tai muuttaa mitään sivuston sisällössä olevaa tai siihen liittyvää tekijänoikeuteen, tuotemerkkiin tai muuhun yksinoikeuteen liittyvää tiedonantoa. Et saa tehdä mitään, mikä millään tavalla vaarantaa, rajoittaa tai puuttuu Harmanin omistusoikeuteen tämän sivuston sisältöön. Harman pidättää itsellään yksinoikeuden esittää kolmansia vastaan väitteitä sivustonsa sisällön immateriaalioikeuksien loukkaamisesta tai väärinkäytöstä. Sivustolla voi olla kolmansien osapuolten omistamaa tai niiden lisensoimaa sisältöä. Kaikki näiden käyttöehtojen rajoitukset koskevat yhtälailla kolmansien osapuolten omistamaa tai niiden lisensoimaa sisältöä.

Käyttöoikeuden myöntäminen:

Näiden käyttöehtojen rajoitusten mukaisesti sinulle myönnetään väliaikainen, ei yksinomainen, ei-siirrettävissä oleva, ehdollinen, rajoitettu oikeus vierailla verkkosivustolla ja käyttää sitä ainoastaan omiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiisi saadaksesi tietoa Harmanista ja Harmanin tuotteista ja antaaksesi meille Harmanin tuotteisiin liittyvää sisältöä siellä, missä tämä on mahdollista.

Käyttöoikeuden rajoitukset:

Et saa etkä saa sallia, auttaa tai pyytää ketään kolmatta osapuolta (i) irrottamaan, erottamaan, siirtämään tai muutoin kopioimaan sivuston sisältöä; (ii) purkamaan, takainsinkääntämään, takaisinmallintamaan tai muutoin muuntamaan mitään sivuston sisällön osaa lähdekoodiin tai ihmisen ymmärtämään muotoon; (iii) adaptoimaan, muuntelemaan tai luomaan johdannaisteoksia sivuston sisällöstä; (iv) jakamaan, rasittamaan, vuokraamaan, myymään, välittämään, siirtämään, tai muutoin luovuttamaan sivuston sisältöä, joko kokonaan tai osittain; tai (v) käyttämään sivuston sisältöä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin on erityisesti sallittu.

Tämän verkkosivuston käyttäjätilisi:

Joissakin tapauksissa verkkosivustomme voi sallia sinun ilmaisevan mielipiteesi tai antavan meille tuotteitamme koskevaa palautetta tai voit olla oikeutettu erikoishintoihin osallistuttuasi markkinointikampanjoihin. Vastavuoroisesti sinua voidaan pyytää luomaan käyttäjätunnus ja salasana. Valitse salasana joka ei ole itsestäänselvä, ja säilytä se huolellisesti; älä anna kenenkään käyttää tunnistautumistietojasi päästäkseen sivustollemme ja muista ajoittain muuttaa tunnussanasi. Sitoudut ilmoittamaan Harmanille viipymättä, jos havaitset että tunnistautumistietojasi on käytetty luvattomasti. Harman ei ole vastuussa mistään sinulle koituvasta menetyksestä tai vahingosta, joka on seurausta tunnistautumistietojesi oikeudettomasta käytöstä riippumatta siitä, tiesitkö tästä käytöstä. Olet vastuussa kaikista toimista, jotka tapahtuvat sinun tunnistautumistiedoillasi. Harman pidättää itsellään oikeuden mihin tahansa tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin varmistaakseen verkkosivuston ja sinun käyttäjätilisi turvallisuuden, mukaanlukien mutta ei rajoittuen käyttätilisi irtisanomiseen, salasanasi muuttamiseen, tai lisätunnistautumistietojen kysymiseen. Harman ei totea eikä takaa, että henkilötietosi olisivat turvassa tai suojattu tietoturvauhilta tai -haavoittuvaisuuksilta. Ole hyvä ja tutustu Harmanin Yksityisyyssuojaperiaatteisiin tietojesi käsittelyä ja käyttöä koskevien ehtojen osalta. Harman pidättää itsellään oikeuden lopettaa käyttäjätilisi jos Harman katsoo, että tilisi on ollut käyttämättömänä pidemmän aikaa.

Sisältösi tällä verkkosivustolla:

Ladataksesi sisältöä tälle verkkosivustolle sinun tulee luoda käyttäjätili ja rekisteröityä käyttäjäksi. Kun annat tai lataat tietoja verkkosivustolle, sitoudut antamaan totuudenmukaisia, tarkkoja, ajankohtaisia ja oikeita tietoja ja sitoudut viipymättä päivittämään nämä tiedot säilyttääksesi niiden totuudenmukaisuuden, tarkkuuden ja ajantasaisuuden. Jos annat tietoja, jotka ovat tai joita Harman voi kohtuullisesti pitää epätotuudenmukaisina tai epätarkkoina, Harman voi muokata, poistaa tai kieltäytyä vastaanottamasta kyseisiä tietoja ja voi tilapäisesti tai pysyvästi lakkauttaa käyttäjätilisi. Harman ei seulo etukäteen sinun tai muiden käyttäjien verkkosivustolle lataamaa sisältöä, ja verkkosivusto toimii ainoastaan foorumina, jolla käyttäjät voivat keskustella Harmanin tuotteista. Harman ei takaa tietojen totuudenmukaisuutta, tarkkuutta tai ajankohtaisuutta taikka sitä, etteivät tiedot ole vääriä, harhaanjohtavia, epätarkkoja, petoksellisia, valheellisia tai laittomia. Paitsi siten kuin Harmanin Yksityisyyssuojaperiaatteissa todetaan, hyväksyt, että mitkä tahansa viestit, jotka kuka tahansa välittää tämän verkkosivuston kautta kelle tahansa, tai tekijänoikeudella suojatut teokset jotka lataat tälle verkkosivustolle, mukaanlukien, ilman rajoituksia, kysymykset, kommentit, ehdotukset, arvostelut, kuvaukset, ideat, suunnitelmat, muistiinpanot, piirrokset, tekniset suunnitelmat ja tiedot, ostotilaukset, tarjoukset tai tarjouspyynnöt, suoritustulokset, tilitiedot, tai muut materiaalit, tiedot tai muu informaatio, eivät ole luottamuksellisia, ja laittamalla mitään tällaista sisältöä tai informaatiota verkkosivustolle annat Harmanille ei-yksinomaisen, peruuttamattoman, maailmalaajuisen oikeuden käyttää verkkosivulle laittamiasi tietoja ja sisältöä millä tahansa tavalla ja millä tahansa välineellä, mukaanlukien oikeus muokata, muuntaa, luoda johdannaisteoksia, alilisensoida, siirtää oikeudet eteenpäin, ja käyttää taloudellisesti hyödyksi antamatta sinulle tästä taloudellista korvausta. Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa hyväksyt, että Harman säilyttää sinun luomaasi sisältöä, mukaanlukien henkilötietojasi, Harmanin palvelimilla. Suostut samalla myös noudattamaan ja seuraamaan seuraavia sääntöjä:

 • Et tekeydy toiseksi henkilöksi.
 • Et laita verkkosivustolle väärää, harhaanjohtavaa, epätarkkaa, petoksellista, valheellista tai laittomaan toimintaa yllyttävää tietoa.
 • Et laita verkkosivustolle henkilötietojasi tai pyydä muilta käyttäjiltä heidän henkilötietojaan.
 • Et laita verkkosivustolle laitonta sisältöä tai tietoja.
 • Et loukkaa tai ärsytä verkkosivuston muita käyttäjiä. Et laita sivustolle vastenmielistä, kunniaa loukkaavaa, herjaavaa, säädytöntä, haitallista, ahdistelevaa, pelottavaa, uhkaavaa, vihamielistä, solvaavaa, hävytöntä, epäsiveellistä, pornografista tai seksuaalisesti eksplisiittiä sisältöä.
 • Laitat sivustolle ainoastaan rakentavia tietoja. Et spekuloi tai levitä huhuja Harmanista, Harmanin tuotteista tai sen muista käyttäjistä.
 • Et laita sivustolle tietoja joita et omista tai joihin sinulla ei ole kaikkia oikeuksia. Olet vastuussa kaikesta sivustolle laittamastasi sisällöstä.

Yksityisyys:

Yksityisyyssuojaperiaatteissamme kuvataan tällä verkkosivustolla tapahtuva tietojen keruu ja käyttö. Lue Yksityisyyssuojaperiaatteemme ennen kuin käytät tätä verkkosivustoa.

Käyttäjien sisältöön liittyvät valitukset:

Jos verkkosivustollamme esiintyy epätoivottavaa sisältöä, ilmoita siitä Harmanille kirjallisesti. Harman tekee parhaansa tutkiakseen kaikki epätoivottavaa Harmanin käyttöehtojen vastaista sisältöä koskevat väitteet, mutta Harman ei takaa että se ryhtyy toimiin tähän liittyen.

Oikeudenloukkauksia koskevat tiedonannot

Jos uskot, että teoksesi on oikeudettomasti kopioitu ja ladattu verkkosivustolle, pyydämme että otat yhteyttä Harmaniin ja annat meille nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, joko alkuperäisen tai elektronisen nimikirjoituksesi, kuvauksen tekijänoikeudella suojatusta teoksesta, kuvauksen teoksen sijainnista, ja valaehtoisen lausunnon siitä, että antamasi tiedot ovat tarkkoja ja että olet tekijänoikeuden omistaja tai muutoin valtuutetty toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta.

Tiedonnot valituksista:

Lähetä kaikki näiden ehtojen alaiset oikeudelliset tiedonannot osoitteeseen:

 • Harman International Industries, Incorporated
 • Attn: General Counsel
 • 400 Atlantic Street
 • Suite 1500
 • Stamford, CT 06901

 

Verkkosivuston turvallisuus:

Verkkosivuston turvallisuuden vaarantaminen on kielletty ja voi johtaa rikos- ja siviilioikeudelliseen vastuuseen. Harman voi tutkia turvallisuuden vaarantamiseen liittyvää toimintaa ja tulee ottamaan yhteyttä ja toimimaan yhteistyössä viranomaisten kanssa jos kyseessä on mahdollisesti rikos. Harman katsoo seuraavanlaisen toiminnan yrityksiksi vaarantaa verkkosivuston turvallisuutta: oikeudettoman pääsyn hankkiminen Harmanin palvelimelle tai järjestelmiin, esimerkiksi kokeilemalla, kartoittamalla, käyttämällä hyväksi verkkosivuston heikkoja kohtia, sivuuttamalla tai ohittamalla sivuston tunnistautumismenetelmät, puuttuminen yhdellekään käyttäjälle tarjottuun palveluun, puuttuminen verkkosivuston palvelimeen tai tietoverkkoon, joka mahdollistaa yhteyden verkkosivustolle tai verkkosivustolta, pyrkiminen ylikuormittamaan Harmanin palvelinta tai tietoverkkoa, muuttaminen tai kloonaaminen pakettitunnisteita, sähköpostiotsikoita, tai viestien otsikoita.

Harmanin tietojen käyttö ja varastointi

Harman voi asettaa verkkosivustonsa käyttöä koskevia käytäntöjä ja rajoituksia, ja näiden piiriin kuuluu myös käyttäjien sivustolle laittama sisältö, kuinka monta päivää tällainen sisältö on näytetään, on saatavilla sivustolla tai on Harmanin säilyttämänä, tai kuinka monta sähköpostiviestiä käyttäjätili voi lähettää tai vastaanottaa ja kullekin käyttäjälle osoitettu tallennustila. Harman ei vastaa minkään tällä verkkosivustolla säilytetyn tai Harmanin muutoin sinulle verkkosivustonsa kautta tarjoaman sisällön tai henkilötietojen säilytyksestä tai poistamisesta. Harman pidättää itsellään oikeuden ajoittain muuttaa sisällön ja tietojen käyttöä ja säilytystä koskevaa käytäntöään.

Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille:

Tällä verkkosivustolla voi olla linkkejä muihin, kolmansien omistamiin tai ylläpitämiin verkkosivustoihin. Nämä linkit on sisällytetty sivustolle pelkästään  tiedoksesi ja mukavuudeksesi. Harman ei pysty kontrolloimaan näitä kolmansien verkkosivustoja. Harman ei vastaa tällaisten mainosten tai kolmansien verkkosivustojen turvallisuudesta, sisällöstä, tarkkuudesta, merkityksellisyydestä, tai mistään muusta ominaisuudesta. Rajoittamatta edellä lausuttua: (i) Harman ei tue linkitettyjä mainoksia tai linkitettyjä verkkosivustoja sponsoroivia organisaatioita, eikä Harman tue niissä esitettyjä mielipiteitä tai niillä tarjottuja tuotteita/palveluja; (ii) Harman ei anna oikeutta eikä voi antaa oikeutta käyttää linkitettyjen mainosten ja verkkosivustojen tekijänoikeudella suojattuja materiaaleja; ja (iii) Harman ei vastaa viesteistä, joita voit mahdollisesti saada tällaisilta linkitetyiltä verkkosivustoilta. Internetin luonteesta johtuen emme takaa, että tällaiset linkitetyt verkkosivustot toimivat häiriöttä tai virheettömästi.

Mainokset:

Jotkut verkkosivuston palveluista, osista ja toiminnallisuuksista rahoitetaan mainostuloilla ja verkkosivustolla voidaan esittää mainoksia ja erikoistarjouksia. Näiden mainokset voidaan kohdentaa verkkosivustolle säilytettyyn sisältöön tai verkkosivuston kautta tehtyihin hakuihin tai muuhun informaation. Verkkosivustolla olevien Harmanin mainoksen muoto ja määrä voivat muuttua ilman että muutoksista tiedotetaan. Ottaen huomioon, että Harman myöntää sinulle rajoitetun ja ehdollisen pääsyn verkkosivustollensa ja sivuston ja sen sisällön käyttöön, hyväksyt että Harman voi näyttää tällaisia mainoksia verkkosivustollaan.

Tuotetilaukset:

Kaikki tämän verkkosivun kautta tekemäsi tuotetilaukset edellyttävät Harmanin hyväksymistä ja tuotteen saatavuutta, elleivät lait muuta edellytä. Harman pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä hyväksymästä tai peruuttaa minkä tahansa tilauksen ilman, että sen tarvitsee antaa siihen syytä ja ilman, että se on vastuussa sinulle tai kellekään muulle. Kaikki tuotteista tehdyt tilaukset ovat Harmanin myyntiehtojen alaisia ja nämä käyttöehdot eivät syrjäytä myyntiehtoja.

Harman ei anna mitään sellaisia tuotteita tai palveluita koskevia takuita, joita ei ole nimenomaisesti annettu myyntiehdoissa. Kaikkia Harmanin tuotteita ja palveluita koskeva hintatiedot, toiminnallisuutta ja määrityksiä koskevat tiedot, mukaanlukien tällä verkkosivustolla olevat tiedot, sisältyvät Harmanin vastaavaan hinnastoon tai tuote- tai palveludokumentaatioon. Tuotteiden ominaisuuksien tai toiminnallisuuden kuvaus tällä verkkosivustolla ei sivuuta tai saa etusijaa tällaisiin tuoteasiakirjoihin nähden. Jos Harman kieltäytyy hyväksymästä ostotilaustasi sen jälkeen kun maksuvälinettäsi on veloitettu tai Harman on muulla tavalla saanut tuotteesta maksun, Harman, oman harkintansa perusteella ja omasta päätöksestään, voi peruuttaa maksutransaktion tai antaa sinulle hyvityksen.

Täytäntöönpano:

Harman pidättää itsellään yksinomaisen oikeuden näiden käyttöehtojen täytäntöönpanoon. Harman voi julkaista varoituksia, estää pääsyn verkkosivustolleen tai sen käytön tilapäisesti tai pysyvästi, muuttaa käyttäjien verkkosivustolle laittamaa sisältöä ja tietoja tai nostaa syytteitä tai aloittaa oikeudenkäynnin näiden käyttöehtojen rikkomiseen liittyen. Harmanin laiminlyönti näissä käyttöehdoissa esiintyvän oikeuden tai ehdon täytöntöönpanosssa ei tarkoita sitä, että Harman luopuisi tällaisesta oikeudesta tai ehdosta. Siinä tapauksessa, että jokin oikeus tai ehto todetaan laittomaksi tai pätemättömäksi, kyseinen ehto katsotaan erotetuksi näistä käyttöehdoista, eikä tämä vaikuta jäljelle jäävien ehtojen pätevyyteen tai täytäntöönpantavuuteen. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Yhdysvaltain New Yorkin osavaltion lakia.

Korvausvelvollisuus:

Sitoudut vapauttamaan vastuusta sekä puolustamaan muiden ohella Harmania, sen emoyhtiötä, osakkeenomistajia, johtajia, hallituksen jäseniä, työntekijöitä, edustajia, lisenssinantajia ja toimittajia kaikkia vaateista, menetyksiä, kuluja, vahinkoja ja kustannuksia vastaan, mukaanlukien muun ohella asianajajien kulut, sikäli kuin vastuu tai vaatimukset liittyvät millään tavalla tämän verkkosivuston käyttöösi, mukaanlukien, rajoituksetta, tälle verkkosivustolle lataamaasi sisältöön. Tämä velvoite säilyy voimassa näiden käyttöehtojen lakattua olemasta voimassa tai niiden muututtua.

EI TAKUUTA:

TÄMÄ VERKKOSIVUSTO JA HARMANIN TARJOAMAT TIEDOT JA SISÄLTÖ TARJOTAAN  “SELLAISENA KUIN NE OVAT” JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. ELLEI LAKI MUUTA EDELLYTÄ,  HARMAN LUOPUU KAIKENLAISISTA TAKUISTA, MUKAANLUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, IMPLISIITTISEEN TAKUUSEEN TUOTTEEN KAUPATTAVUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN. HARMAN EI TAKAA, ETTÄ SEN VERKKOSIVUSTO TOIMII HÄIRIÖITTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, ETTÄ VIRHEET KORJATAAN, TAI ETTÄ TÄMÄ VERKKOSIVUSTO TAI PALVELIN JONKA KAUTTA VERKKOSIVUSTO ON SAATAVILLA OVAT VIRHEETTÖMIÄ TAI ETTÄ NIISSÄ EI OLE TURVALLISUUTTA VAARANTAVIA MEKANISMEJA. HARMAN EI ANNA MITÄÄN TAKUITA EIKÄ ANNA LAUSUMIA TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA KÄYTETTÄVIEN TIETOJEN TAI SISÄLLÖN OIKEELLISUUDESTA, TARKKUUDESTA, RIITTÄVYYDESTÄ, TOTUUDENMUKAISUUDESTA, KÄYTTÖKELPOISUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA TAI MUISTA OMINAISUUKSISTA.

VASTUUNRAJOITUS:

HARMAN EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORASTA, ERITYISESTÄ, SATUNNAISESTA, EPÄSUORASTA TAI AIEMMASTA TOIMINNASTA JOHTUVISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI SIITÄ, ETTÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA EI VOIDA KÄYTTÄÄ, TAI TÄMÄN SIVUSTON MUIDEN KÄYTTÄJIEN TOIMINNASTA, SILLOINKIN KUN HARMANILLE ON KERROTTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.  VASTAAT KOKONAAN VERKKOSIVUSTOMME KÄYTÖSTÄ. AINOA OIKEUSSUOJAKEINOSI HARMANIA VASTAAN SIINÄ TAPAUKSESSA ETTÄ OLET TYYTYMÄTÖN SIVUSTOON TAI SEN SISÄLTÖÖN, ON LAKATA KÄYTTÄMÄSTÄ VERKKOSIVUA. JOKA TAPAUKSESSA, JOS HARMANIN KATSOTAAN OLEVAN VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA TAI HÄVIÖSTÄ JOKA LIITTYY MILLÄÄN TAVALLA TOIMINTAANSI VERKKOSIVUSTOMME TAI SISÄLLÖN KÄYTTÄJÄNÄ, HARMANIN VASTUU ON RAJATTU US$ 100.00:N.

Ehdon irrottaminen muista ehdoista:

Siinä tapauksessa että jokin näiden käyttöehtojen ehdoista katsotaan toimivaltaisessa oikeusistuimessa laittomaksi tai täytöntöönpanokelvottomaksi, tällainen ehto katsotaan irroitetuksi muista ehdoista eikä se vaikuta tai heikennä muiden, jäljelle jäävien ehtojen täytäntöönpantavuutta. Jos jokin näiden käyttöehtojen ehto katsotaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa kohtuuttomaksi, tällainen ehto tulee saattaa kohtuulliseksi ja sen pätevyys ja täytäntöönpanokelpoisuus pysyvät.