Harmanin käyttöehdot

Viimeisin muutos: 1. toukokuuta 2018

Näitä Käyttöehtoja ("Ehdot") sovelletaan, kun käytät näihin Ehtoihin liittyviä palveluja, sovelluksia, tuotteita tai verkkosivustoja (yhdessä "Palvelut"), joiden omistaja ja ylläpitäjä on Harman International Industries, Incorporated tai sen kumppanit. Nämä Ehdot ovat tärkeitä ja vaikuttavat oikeuksiisi, joten lue ne huolellisesti. Käyttämällä Palveluita sitoudut näihin Ehtoihin ja kaikkiin niihin viittauksella liitettyihin ehtoihin, mukaan lukien Tietosuojalausuntoomme ja Myyntiehtoihimme. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, et voi käyttää palveluita.

Nämä ehdot eivät millään lailla muuta minkään muun kanssamme tekemiesi, tuotteita, palveluita tai muita kohteita koskevien sopimusten ehtoja. Jos käytät Palveluita toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön puolesta, vakuutat ja takaat, että sinut on valtuutettu hyväksymään nämä Ehdot tällaisen henkilön tai oikeushenkilön puolesta ja että tällainen henkilö tai oikeushenkilö sitoutuu vastaamaan meille, jos tällainen henkilö, oikeushenkilö tai sinä loukkaatte näitä Ehtoja.

Yksityisyys

Kunnioitamme käyttäjiemme yksityisyyttä. Palveluiden välityksellä keräämiimme tietoihin sovelletaan Tietosuojalausuntoamme. Tutustu Tietosuojalausuntoomme, jossa kerrotaan, kuinka keräämme, käytämme ja luovutamme tietojasi. 

Lisäehdot

Joihinkin Palveluiden ominaisuuksiin, kuten tiettyihin mobiilisovelluksiin, lisäpalveluihin, tarjouskampanjoihin ja tarjouksiin, saatetaan soveltaa lisäehtoja ("Lisäehdot"), jotka esitetään niiden yhteydessä. Saatamme esittää Lisäehdot sinulle Palveluiden välityksellä. Esitystavasta riippumatta edellytämme, että hyväksyt Lisäehdot, ennen kuin voit käyttää näitä Palveluiden ominaisuuksia.  Ellei Lisäehdoissa ole toisin määritetty, kaikki Lisäehdot liitetään osaksi näitä Ehtoja. Jos et hyväksy Lisäehtoja, et saa pääsyä siihen Palveluiden osaan, jota ne koskevat. Nämä Ehdot ja Lisäehdot ovat keskenään saman arvoisia. Jos kuitenkin Lisäehto on ristiriidassa jonkin näiden Ehtojen määräyksen kanssa, Lisäehto saa etusijan, mutta ainoastaan niiden palveluiden osalta, joihin Lisäehtoa sovelletaan.

Kaikkiin Palveluiden välityksellä tehtyihin ostoihin tai muihin Palveluiden kautta toteutettuihin tai vierailuihisi perustuviin tavaramyyntitransaktioihin sovelletaan Myyntiehtojamme, jotka liitetään täten osaksi näitä Ehtoja.

Käyttöehtojen muutokset 

Saatamme muuttaa ja päivittää näitä Ehtoja toisinaan yksinomaisen harkintamme perusteella. Ilmoitamme sinulle, jos teemme muutoksia näihin Ehtoihin, ja annamme sinulle mahdollisuuden tutustua muutoksiin ennen kuin jatkat Palveluiden käyttämistä. Kaikki muutokset astuvat voimaan välittömästi julkaistessamme ne ja soveltuvat sen jälkeen kaikkeen Palveluiden käyttöön. Hyväksyt sen, ettemme vastaa sinulle mistään Ehtojen tai Palveluiden osittaisesta tai täydellisestä muutoksesta tai keskeytyksestä.

Jos jatkat Palveluiden käyttöä muutettujen Ehtojen julkaisemisen jälkeen, ilmaiset hyväksyväsi ehdot ja sitoutuvasi niihin. Sinun oletetaan tarkistavan tämän sivun aina kirjautuessasi Palveluun, jotta olet tietoinen mahdollisista muutoksista, sillä ne ovat sitovia. Lisäksi sitoudut tarkistamaan nämä Ehdot säännöllisesti ja perehtymään näihin muutoksiin.

Keskeiset käsitteet

"Harmanin sisältö" tarkoittaa kaikkia sisältöjä, ominaisuuksia ja toimintoja (mukaan lukien kaikkia tietoja, ohjelmakoodeja, sisältöä, piirroksia, kuvituksia, metatietoja, metatunnisteita, tunnistetietoja, sivumuotoiluja ja tyylejä, kuvia, sanontoja, tuotekuvauksia, ohjelmistoja, tekstejä, näyttötekniikoita, kuvia, videoita ja äänitiedostoja sekä niiden esitystapaa, valikoimaa ja asetteluja, kaikkia edellä mainittuja yhtenä kokonaisuutena sekä niihin liittyviä immateriaalioikeuksia ja mainetekijöitä), joita on saatavilla Palveluiden välityksellä tai joita me toimitamme tai meidän puolestamme toimivat tahot toimittavat Palveluiden välityksellä. Henkilötiedot eivät ole Harmanin sisältöä.

"Henkilötiedot" ovat mitä tahansa tietoja, joiden perusteella yksinomaan tai yhdessä muiden tietojen kanssa sinut on mahdollista tunnistaa. Henkilötietoja eivät ole yhdistetyt tiedot tai muut anonymisoidut tiedot (mukaan lukien metatiedot), joita keräämme ja joiden perusteella sinua ei ole mahdollista tunnistaa, vaikka tiedot olisi johdettu sinun Henkilötiedoistasi.

"Sinun sisältösi" ovat tietoja, kommentteja, kuvia, valokuvia, dataa, tekstiä tai muuta sisältöä, joita saatat julkaista, ladata, tallentaa, jakaa, lähettää tai näyttää Palveluissa.

Käytön edellytykset

Palveluita tarjotaan ja asetetaan saataville käyttäjille, jotka ovat vähintään 18-vuotiaita. Käyttämällä Palveluita vakuutat ja takaat olevasi vähintään 18 vuotta vanha. 

Palveluihin pääsy ja tilin turvallisuus

Saatamme vähentää tai lisätä Palveluita ja mitä tahansa palveluita ja materiaaleja, joita tarjoamme Palveluissa, yksinomaisen harkintamme mukaan asiasta ilmoittamatta. Emme ole vastuussa, jos Palvelu tai jokin sen osa ei ole käytettävissä tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona. Saatamme toisinaan rajoittaa käyttäjien ja rekisteröityjen käyttäjien pääsyä joihinkin Palveluidemme osiin tai Palveluihin kokonaisuudessaan.

Sinun on:

 • tehtävä kaikki tarpeelliset järjestelyt, jotta saat pääsyn Palveluihin,
 • varmistettava, että kaikki sinun internet-yhteytesi välityksellä Palveluita käyttävät henkilöt tuntevat nämä Ehdot ja noudattavat niitä.

Jotta voit käyttää Palveluita tai joitain niiden ominaisuuksia, sinun on ehkä annettava tiettyjä rekisteritietoja tai muita tietoja. Palveluiden käytön ehtona on, että kaikki Palveluissa antamasi tiedot ovat paikkansapitäviä, ajantasaisia ja täydellisiä. Suostut siihen, että kaikkiin tietoihin, jotka annat rekisteröitäväksi Palveluihin tai muuten, mukaan lukien käyttämällä Palveluiden vuorovaikutteisia ominaisuuksia, sovelletaan näitä Ehtoja ja suostut kaikkiin toimiin, joihin ryhdymme ja jotka ovat näiden Ehtojen mukaisia.

Jos valitset tai jos sinulle annetaan käyttäjänimi, salasana tai muita tietoja osana turvakäytäntöjämme, sinun on käsiteltävä tällaisia tietoja luottamuksellisina, etkä saa luovuttaa niitä muille henkilöille tai oikeushenkilöille. Ymmärrät myös, että tilisi on henkilökohtainen, ja sitoudut olemaan luovuttamatta muille henkilöille pääsyä Palveluihin tai sen osiin käyttämällä käyttäjätunnustasi, salasanaasi ja muita turvatietojasi. Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi kaikesta luvattomasta käyttäjänimesi tai salasanasi käytöstä tai muista turvallisuusloukkauksista. Lisäksi sitoudut varmistamaan, että poistut tililtäsi jokaisen istunnon päätteeksi. Sinun on noudatettava erityistä huolellisuutta, kun käytät tiliäsi julkisella tai jaetulla tietokoneella, jotta muut eivät voi nähdä tai tallentaa salasanaasi tai muita henkilötietojasi.

Voimme estää minkä tahansa käyttäjänimen, salasanan tai muun tunnisteen riippumatta siitä, onko se sinun valitsemasi vai meidän antamamme, milloin tahansa yksinomaisen harkintamme mukaan mistä tahansa syystä, mukaan lukien jos olet loukannut jotain näiden Ehtojen määräystä.

Immateriaalioikeudet

Harman International Industries, Incorporated (ja sen valtuutetut osapuolet) omistavat Palvelut ja Harmanin sisällön, joita suojataan kansainvälisillä ja Yhdysvaltain tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja patenttioikeuksilla, liikesalaisuuksilla ja muun immateriaalioikeuksia tai omistusoikeuksia koskevan lainsäädännön mukaisesti. Pidätämme kaikki Harmanin sisältöön kohdistuvat ja siihen liittyvät oikeudet. Emme myönnä sinulle mitään oikeuksia tai etuja mihinkään Harmanin sisältöön tai sen osaan.

Et saa kopioida, uusintaa, julkaista, jaella, välittää, jakaa, esittää, näyttää, muokata tai muuntaa Harmanin sisältöä tai luoda siitä johdannaisia teoksia tai hyödyntää sitä millään tavalla. Et saa lisätä kehyksiä tai käyttää kehystystekniikoita liittääksesi meidän tavaramerkkejämme, logojamme tai muita omistamiamme tietoja. Et saa käyttää nimeämme tai tavaramerkkejämme missään metatunnisteissa tai muussa piilotetussa tekstissä. Et saa hävittää, poistaa tai muulla tavalla muuttaa mitään tekijänoikeuttamme, tavaramerkkiämme tai muuta omistusoikeuttamme koskevaa ilmoitusta, joka on nähtävissä Harmanin sisällössä. Et saa ryhtyä mihinkään toimiin vaarantaaksesi, rajoittaaksesi tai muulla tavoin puuttuaksesi Harmanin sisältöön kohdistuviin tai liittyviin oikeuksiimme. Sitoudut olemaan esittämättä meitä, tuotteitamme tai Palveluitamme virheellisessä, harhaanjohtavassa, halventavassa tai muuten loukkaavassa valossa. Pidätämme yksinomaisen oikeuden harkintamme mukaan asettaa kolmansia osapuolia vastaan vaateita, jotka koskevat Harmanin sisältöön kohdistuvien immateriaalioikeuksiemme loukkausta tai väärinkäyttöä. Palvelut saattavat sisältää kolmansien osapuolten omistamaa tai lisensoimaa Harmanin sisältöä.  Kaikkia näissä Ehdoissa määritettyjä rajoituksia sovelletaan samalla tavalla kolmansien osapuolten omistamaan tai lisensoimaan Harmanin sisältöön.

Meidän nimemme, ehtomme, logomme, tavaramerkkimme ja kaikki niihin liittyvät nimet, logot, tuote- ja palvelunimet, suunnitelmat ja sloganit ovet meidän tavaramerkkejämme (tai kumppaneidemme tai valtuuttamiemme osapuolten tavaramerkkejä). Et saa käyttää tällaisia merkkejä ilman kirjallista ennakkosuostumustamme.  Kaikki muut Palveluissa esiintyvät nimet, logot, tuote- ja palvelunimet, suunnitelmat ja sloganit ovat niiden omistajien tavaramerkkejä.

Lisenssin myöntäminen

Näiden Ehtojen sisältämien rajoitusten puitteissa voit käyttää Palveluita henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Et saa ryhtyä itse etkä ohjeistaa tai avustaa kolmatta osapuolta ryhtymään seuraaviin toimiin: (i) Harmanin sisällön lainaaminen, erotteleminen, irrottaminen tai muu kopioiminen; (ii) Harmanin sisällön purkaminen, osiin jakaminen, takaisinmallintaminen tai muunlainen muuntaminen lähdekoodimuotoon tai luettavaan muotoon; (iii) Harmanin sisällön muuntaminen, muokkaaminen tai sen johdannaisteosten luominen; (iv) Harmanin sisällön täydellinen tai osittainen kopioiminen, jakeleminen, panttaaminen, vuokraaminen, myyminen, välittäminen, siirtäminen tai muu luovuttaminen (v) Harmanin sisällön käyttäminen mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Jos tulostat, kopioit, muokkaat, lataat, käytät muulla tavalla tai luovutat kenelle tahansa muulle henkilölle pääsyn johonkin Palveluiden osaan Ehtojen vastaisesti, oikeutesi käyttää Palveluita päättyy välittömästi ja sinun on valintamme mukaan palautettava tai tuhottava kaikki materiaaleista valmistamasi kopiot. Mitään Palveluihin liittyviä oikeuksia tai etuja ei siirretä sinulle, ja pidätämme kaikki oikeudet, joita ei ole myönnetty nimenomaisesti. Kaikki Palveluiden käyttö, jota ei nimenomaisesti sallita näissä Käyttöehdoissa, katsotaan näiden Ehtojen loukkaukseksi ja se saattaa olla tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakien tai muiden lakien vastaista.  

Kielletyt käyttötarkoitukset

Palveluita tulee käyttää vain laillisiin tarkoituksiin ja näiden Ehtojen mukaisesti. Sitoudut olemaan käyttämättä Palveluita seuraavilla tavoilla:

 • millään soveltuvien kansallisten, liittovaltion, paikallisten tai kansainvälisten lakien tai asetusten vastaisella tavalla (mukaan lukien lait, jotka koskevat tietojen tai ohjelmistojen siirtoa Yhdysvaltoihin tai muihin maihin tai niistä pois)
 • alaikäisten lasten hyväksikäyttöön, vahingoittamiseen tai näiden yritykseen millään tavalla altistamalla heidät epäasialliselle sisällölle, pyytämällä heidän henkilötietojaan tai muulla tavalla
 • minkä tahansa näiden Ehtojen vastaisen sisällön lähettämiseen, tietoiseen vastaanottamiseen, lataamiseen koneelle tai palvelimelle, käyttöön tai uudelleenkäyttöon
 • mainosten tai myyntimateriaalien, mukaan lukien "roskapostin", "kiertokirjeiden" tai turhien viestien, välittämiseen tai muuhun vastaavaan toimintaan ilman kirjallista ennakkosuostumusta
 • meidän, työntekijöidemme, toisten käyttäjien tai minkä tahansa henkilöiden tai oikeushenkilöiden nimissä esiintymiseen tai sen yrittämiseen (mukaan lukien käyttämällä näihin yhdistettäviä sähköpostiosoitteita tai käyttäjänimiä)
 • muuhun käytökseen, joka haittaa tai estää muita käyttämästä Palveluita tai nauttimasta Palveluista tai joka arviomme mukaan saattaa vahingoittaa meitä tai käyttäjiämme tai aiheuttaa heille vastuuvelvollisuuden.

Lisäksi sitoudut:

 • olemaan käyttämättä Palveluita millään tavalla, joka voi poistaa käytöstä, ylikuormittaa, vahingoittaa tai haitata Palveluita tai häiritä jonkin toisen osapuolen Palveluiden käyttöä, mukaan lukien mahdollisuutta osallistua reaaliaikaisiin aktiviteetteihin Palveluiden välityksellä
 • olemaan käyttämättä robotteja, hakurobotteja tai muita automaattisia laitteita, prosesseja tai keinoja Palveluiden käyttämiseen mihinkään tarkoituksiin, mukaan lukien Palvelussa olevien materiaalien seuraamiseksi tai kopioimiseksi
 • olemaan käyttämättä manuaalisia prosesseja Palveluissa olevan aineiston seuraamiseen tai muihin luvattomiin tarkoituksiin ilman kirjallista ennakkosuostumustamme
 • olemaan käyttämättä laitteita, ohjelmistoja tai käytäntöjä, jotka haittaavat Palveluiden toimintaa
 • olemaan tuomatta Palveluihin viruksia, troijalaisia, matoja, loogisia pommeja tai muita aineistoja, jotka ovat teknisesti tai muuten haitallisia,
 • olemaan hankkimatta luvatonta pääsyä mihinkään Palveluiden osaan, palvelimeen, jossa Palvelut sijaitsevat, tai mihinkään muuhun Palveluihin liittyvään palvelimeen, tietokoneeseen tai tietokantaan, tai häiritä tai vahingoittaa niitä
 • olemaan hyökkäämättä Palveluita vastaan palvelunestohyökkäyksellä tai hajautetulla palvelunestohyökkäyksellä
 • olemaan häiritsemättä Palveluiden toimintaa muuten.

Sisältösi

Palveluissa tai sen välityksellä voi olla mahdollista julkaista tai välittää Sisältöjäsi muille (yhdessä "julkaista”). Sitoudut noudattamaan seuraavia julkaisemista koskevia sääntöjä:

 • Älä julkaise mitään sisältöä, joka sisältää virheellistä, harhaanjohtavaa, epätäsmällistä tai petollista tietoa tai kannustaa laittomaan toimintaan.
 • Älä pyydä mitään Henkilötietoja Palveluiden muilta käyttäjiltä.
 • Älä julkaise mitään sisältöä tai tietoja, jotka ovat lainvastaisia.
 • Älä loukkaa tai provosoi muita Palveluiden käyttäjiä. Älä julkaise sisältöä, joka on aggressiivista, halventavaa, loukkaavaa, sopimatonta, haitallista, häiritsevää, uhkaavaa, vihamielistä, herjaavaa, mautonta, rivoa, pornografista tai avoimen seksuaalista.
 • Julkaise vain rakentavaa tietoa. Älä julkaise meitä, meidän tuotteitamme tai muita henkilöitä tai oikeushenkilöitä koskevia huhuja.
 • Älä julkaise tietoja, jotka eivät ole omaisuuttasi tai joiden kaikki oikeudet eivät ole hallussasi. Olet vastuussa kaikesta julkaisemastasi sisällöstä.

Palveluissa julkaisemaasi sisältöä ei pidetä luottamuksellisena tai sinun omaisuutenasi. Julkaisemalla Sisältöäsi Palveluissa myönnät meille ja kumppaneillemme, kolmannen osapuolen palveluntarjoajillemme, jälleenmyyntikumppaneillemme ja kaikille niiden puolesta toimiville (yhdessä, me mukaan luettuna "Valtuutetut osapuolet") pysyvän, ei-yksinomaisen, irtisanomattoman, rojaltittoman, kokonaan maksetun maailmanlaajuisen oikeuden muuttaa, muokata, näyttää, jaella, luovuttaa, alilisensoida, siirtää, käyttää ja kaupallistaa Sisältöäsi sekä luoda siitä johdannaisia teoksia kaikilla tavoilla ja kaikissa julkaisukanavissa ilman sinuun kohdistuvia velvoitteita. Kun käytät Palveluita, sinun katsotaan antavan meille suostumuksesi Sisältösi käyttöön ja tallentamiseen.

Jos Sisältöösi sisältyy Henkilötietoja, käsittelemme tällaisia Henkilötietoja Tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Täten vakuutat ja takaat, että (i) omistat kaikki Sisältösi oikeudet, (ii) kaikki Sisällöissäsi esiintyvät henkilöt ovat myöntäneet oikeuden luovuttaa tässä tarkoitetut oikeudet; (iii) olet yli 18-vuotias ja (iv) Valtuutettujen osapuolten Sisältösi käyttö tässä kuvatulla tavalla ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia tai riko mitään lakia. Täten vapautat Valtuutetut osapuolet kaikesta vastuusta liittyen Sisältöjesi käyttöön.

Ymmärrät ja hyväksyt sen, että olet vastuussa Sisällöstäsi ja että sinä, emme me, olet vastuussa tällaisesta sisällöstä, mukaan lukien sen laillisuudesta, luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä ja sopivuudesta. Emme voi tarkastaa emmekä pyri tarkastamaan kaikkea aineistoa ennen sen julkaisemista Palveluissa emmekä voi taata, että kyseenalaiset aineistot poistetaan välittömästi, kun ne on julkaistu. Emme vastaa kenellekään näissä Ehdoissa kuvattujen toimien tekemisestä tai laiminlyönnistä.

Sosiaalisessa mediassa julkaiseminen 

Julkaisemalla sosiaalisen median sivustoissa sisältöjä, jonka olet merkinnyt meidän tuotemerkeillämme ja tunnisteillamme, tai lataamalla tällaisia sisältöjä annat meille luvan etsiä tunnisteillamme merkittyjä julkaisujasi ("Sosiaalisen median julkaisu"). Voimme ottaa sinuun suoraan yhteyttä joko julkisesti tai yksityisesti saman sosiaalisen median alustan kautta, jossa havaitsimme Sosiaalisen median julkaisun, ja pyytää lupaa Sosiaalisen median julkaisun käyttöön. Jos myönnät pyytämämme luvan, myönnät Valtuutetuille osapuolille saman oikeuden ja annat samat vakuutukset ja takuut kuin Sisältöjesi osalta. Täten vapautat Valtuutetut osapuolet kaikesta vastuusta, joka liittyy millään tavalla Sosiaalisen median julkaisujesi käyttöön.

Käytämme Sosiaalisen median julkaisuun sisältyviä Henkilötietojasi Tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Seuranta, toimeenpano ja irtisanominen

Voimme:

 • poistaa sisältösi tai estää sen julkaisemisen mistä tahansa syystä yksinomaisen harkintamme mukaan
 • ryhtyä Sisältösi suhteen mihin tahansa toimiin, jotka katsomme yksinomaisen harkintamme mukaan tarpeellisiksi tai asianmukaisiksi, mukaan lukien jos uskomme, että Sisältösi on näiden Ehtojen vastaista tai loukkaa jonkun henkilön tai oikeushenkilön immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta, uhkaa Palveluiden käyttäjien tai yleisön turvallisuutta tai saattaa aiheuttaa meille vastuuvelvoitteita
 • paljastaa henkilöllisyytesi tai muita tietojasi mille tahansa kolmannelle osapuolelle, joka väittää, että julkaisemasi aineisto rikkoo hänen oikeuksiaan, mukaan lukien hänen immateriaalioikeuksiaan tai hänen oikeuttaan yksityisyyteen
 • ryhtyä oikeustoimiin Palveluiden laittoman tai luvattoman käytön suhteen, mukaan lukien ilmoittamalla lainvalvontaviranomaisille
 • irtisanoa tai keskeyttää pääsysi Palveluihin tai johonkin niiden osiin mistä tahansa syystä, mukaan lukien näiden Ehtojen loukkauksen vuoksi 

Edellä sanottua rajoittamatta voimme noudattaa lainvalvontaviranomaisen tai tuomioistuimen määräystä tai ohjetta, jonka mukaan meidän on paljastettava kenen tahansa Palveluissa tai sen välityksellä aineistoja julkaisevien henkilöiden henkilöllisyys tai muita tietoja. VAPAUTAT MEIDÄT JA KUMPPANIMME, VALTUUTETTUMME JA PALVELUNTARJOAJAMME KAIKISTA VAATEISTA JA PUOLUSTAT MEITÄ JA NÄITÄ OSAPUOLIA VÄITTEILTÄ, JOIDEN PERUSTEENA ON MEIDÄN TAI MINKÄ TAHANSA EDELLÄ MAINITUN OSAPUOLEN TOIMINTA TUTKINTAMME AIKANA TAI SEN SEURAUKSENA TAIKKA TOIMINTA MEIDÄN TAI TÄLLAISTEN OSAPUOLTEN TAI LAINVALVONTAVIRANOMAISTEN TUTKINNAN SEURAUKSENA. 

Julkaistujen tietojen luotettavuus

Palveluissa tai niiden välityksellä esitetyt tiedot, mukaan lukien Harmanin sisältö, on tarkoitettu yksinomaan yleisluontoisiksi tiedoiksi.

Kiellämme kaikki vastuuvelvollisuudet ja vastuut, jotka johtuvat siitä, että sinä tai muu Palveluiden vierailija tai kuka tahansa, joka saa tiedon Palveluiden sisällöstä, luottaa näihin aineistoihin.

Palvelussa saattaa olla kolmansien osapuolten, mukaan lukien muiden käyttäjien, bloggaajien ja kolmansien osapuolten lisenssinhaltijoiden, yhtymien, syötteenlukuohjelmien ja/tai raportointipalveluiden, tuottamaa sisältöä. Kaikki näissä aineistoissa ilmaistut lausunnot ja/tai mielipiteet ja kaikki artikkelit ja vastaukset kysymyksiin ja muuhun sisältöön, lukuun ottamatta meidän toimittamaamme sisältöä, ovat yksinomaan aineistot toimittaneiden henkilöjen tai oikeushenkilöjen mielipiteitä ja yksinomaan niiden vastuulla. Nämä aineistot eivät kuvasta meidän mielipiteitämme. Emme ole vastuussa tai vastuuvelvollisia sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle kolmansien osapuolten toimittamien aineistojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä.

Palveluiden muutokset

Voimme päivittää Palveluiden sisältöä, mukaan lukien Harmanin sisältöjä, toisinaan, mutta sisällöt eivät välttämättä ole ajantasaisia. Mitkä tahansa Palveluissa olevat aineistot voivat olla vanhentuneita, eikä meillä ole velvollisuutta päivittää tällaisia materiaaleja.  

Palveluihin ja Sosiaalisen median ominaisuuksiin linkittäminen

Saat linkittää kotisivumme, jos teet sen reilulla ja laillisella tavalla, joka ei vahingoita tai käytä hyväksi mainettamme. Et saa muodostaa linkkiä tavalla, josta saa vaikutelman yhteistyösuhteesta tai antamastamme hyväksynnästä tai suosituksesta, ilman nimenomaista kirjallista suostumustamme.

Palveluissa saatetaan tarjota tiettyjä sosiaalisen median ominaisuuksia, joilla voit:

 • linkittää sisältöjä sivustostasi tai tiettyjen kolmansien osapuolten sivustoista Palveluihin
 • lähettää Palveluissa sähköpostiviestejä ja muita viestejä, joissa on tiettyjä sisältöjä tai linkkejä tiettyihin sisältöihin
 • näyttää rajoitettuja Palveluiden sisältöjä tai antaa vaikutelman niiden näyttämisestä sivustollasi tai tiettyjen kolmansien osapuolten sivustoilla.

Voit käyttää näitä ominaisuuksia vain siten kuin olemme määrittäneet ne ja vain niille sisällöille, joita ominaisuuksissa näytetään, tai muuten mahdollisten lisäehtojen mukaisesti, joita liitämme tällaisiin ominaisuuksiin. Edellä esitetty huomioon ottaen et saa:

 • muodostaa linkkiä sivustosta, jota et omista
 • näyttää Palveluita tai sen osia tai antaa vaikutelmaa niiden näyttämisestä käyttämällä esimerkiksi kehyksiä tai tarkkoja sivulinkkejä tai linkitettyjä objekteja jollakin toisella sivustolla
 • linkittää muuhun Palveluiden kohtaan kuin aloitussivulle
 • muuten ryhtyä mihinkään Palveluissa olevia aineistoja koskevaan toimeen, joka on ristiriidassa näiden Ehtojen määräysten kanssa.

Palveluiden, joista muodostat linkin tai joihin asetat tiettyjä sisältöjä saataville, on kaikin osin oltava näiden Ehtojen mukaisia.

Suostut toimimaan kanssamme yhteistyössä ja poistamaan välittömästi kaikki luvattomat kehykset tai linkit. Voimme peruuttaa linkittämistä koskevan suostumuksemme asiasta ilmoittamatta.

Voimme poistaa käytöstä kaikki sosiaalisen median ominaisuudet ja kaikki linkit harkintamme perusteella milloin tahansa asiasta ilmoittamatta.

Palvelussa näytettävät linkit

Jos Palveluissa on linkkejä muihin sivustoihin ja kolmansien osapuolten resursseihin, linkit annetaan ainoastaan käytännön syistä.  Meillä ei ole määräysvaltaa näiden sivustojen tai resurssien sisältöihin, emmekä vastaa niiden puolesta mistään menetyksistä tai vahingoista, joita niitä käytettäessä saattaa aiheutua. Jos päätät käydä näihin Palveluihin linkitetyillä kolmansien osapuolten sivustoilla, teet niin täysin omalla vastuullasi ja tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen käyttöehtojen mukaisesti.

Maantieteelliset rajoitukset

Olemme sijoittautuneet Yhdysvaltoihin Connecticutin osavaltioon, ja meillä on tiimejä eri puolilla maailmaa. Emme lupaa, että Palvelut tai Harmanin sisältö on käytettävissä Yhdysvaltojen ulkopuolella. Palveluiden käyttö ei ehkä ole laillista tietyissä maissa, tai tietyt henkilöt eivät ehkä voi käyttää palveluja laillisesti. Jos käytät Palveluita Yhdysvaltojen ulkopuolella, ymmärrät, että mitä tahansa tietojasi, mukaan lukien Henkilötietojasi, joita välität meille tai joita keräämme sinulta, kerätään ja säilytetään joko Yhdysvalloissa tai muussa paikassa, jossa tiimimme sijaitsevat.

Tietojen käyttö ja tallentaminen

Voimme ottaa käyttöön Palveluiden käyttöä koskevia vakiokäytäntöjä ja rajoituksia, mukaan lukien rajoituksia, jotka koskevat Palveluissa sallittuja käyttäjien julkaisemia sisältöjä, rajoituksia sille, kuinka kauan käyttäjien luoma sisältö on katsottavissa, käytettävissä tai säilytettävänämme, kuinka monta sähköpostia yhdeltä tililtä voidaan lähettää tai vastaanottaa tai kuinka paljon levytilaa kullakin loppukäyttäjällä on käytettävissään. Meillä ei ole velvollisuutta säilyttää tai poistaa Palveluissa ylläpidettyjä tai muulla tavalla sinulle Palveluiden välityksellä tarjottuja sisältöjä. Saatamme muuttaa sisältöjen ja tietojen käyttö- ja säilytyskäytäntöjä toisinaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Takuiden rajoitukset

KÄYTÄT PALVELUITA, NIIDEN SISÄLTÖJÄ JA PALVELUIDEN KAUTTA SAATUJA PALVELUITA TAI HYÖDYKKEITÄ OMALLA VASTUULLASI. PALVELUT, NIIDEN SISÄLLÖT JA KAIKKI PALVELUIDEN KAUTTA TOIMITETUT PALVELUT JA TAVARAT TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA SAATAVUUDEN MUKAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. ELLEI LAISSA OLE KIELLETTY, ME SANOUDUMME IRTI KAIKENLAISISTA TAKUISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NE NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA, LAKISÄÄTEISIÄ TAI EIVÄT, MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖÖN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EMME ANNA MINKÄÄNLAISIA LUPAUKSIA TAI TAKUITA PALVELUIDEN TÄYDELLISYYDESTÄ, TURVALLISUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA, LAADUSTA, TARKKUUDESTA TAI SAATAVUUDESTA. EMME ANNA LUPAUKSIA TAI TAKUITA SIITÄ, ETTÄ PALVELUT, NIIDEN SISÄLTÖ TAI PALVELUIDEN KAUTTA HANKITUT PALVELUT TAI TAVARAT OVAT TARKKOJA, LUOTETTAVIA, VIRHEETTÖMIÄ TAI HÄIRIÖTTÖMIÄ, ETTÄ VIAT VOIDAAN KORJATA, ETTÄ PALVELUISSA TAI NIITÄ YLLÄPITÄVÄSSÄ PALVELIMESSA EI OLE VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA TEKIJÖITÄ TAI ETTÄ PALVELUT TAI SISÄLTÖ OVAT MUULLA TAVALLA TARPEIDESI TAI ODOTUSTESI MUKAISIA.

Palveluissa tai niiden välityksellä esitetyt tiedot annetaan vain tiedoksi. Irtisanoudumme kaikista vastuuvelvollisuuksista ja vastuista, jotka johtuvat siitä, että sinä tai kuka tahansa muu Palveluiden käyttäjä tai muu taho, joka on saanut tietonsa näistä sisällöistä, on luottanut tällaisiin aineistoihin.

Palvelussa saattaa olla kolmansien osapuolten, mukaan lukien muiden käyttäjien, bloggaajien ja kolmansien osapuolten lisenssinhaltijoiden, yhtymien, syötteenlukuohjelmien tai raportointipalvelujen, tuottamaa sisältöä. Kaikki näissä aineistoissa ilmaistut lausunnot ja mielipiteet ja kaikki artikkelit ja vastaukset kysymyksiin ja muuhun sisältöön, lukuun ottamatta meidän toimittamaamme sisältöä, ovat yksinomaan nämä aineistot toimittaneiden henkilöjen tai oikeushenkilöjen mielipiteitä ja yksinomaan niiden vastuulla. Nämä aineistot eivät kuvasta meidän mielipiteitämme. Emme ole vastuussa tai vastuuvelvollisia sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle kolmansien osapuolten toimittamien aineistojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. 

EDELLÄ SANOTTU EI VAIKUTA MIHINKÄÄN TAKUISIIN, JOITA EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA.

Vastuunrajoitukset

ME, KUMPPANIMME TAI VALTUUTETTUMME, PALVELUNTARJOAJAMME, TYÖNTEKIJÄMME, EDUSTAJAMME TAI JOHTAJAMME EMME OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA, MINKÄÄN OIKEUDELLISEN TEORIAN MUKAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTTÄESSÄSI TAI OLLESSASI ESTYNYT KÄYTTÄMÄSTÄ PALVELUITA, NIIHIN LINKITETTYJÄ SIVUSTOJA, HARMANIN SISÄLTÖÄ TAI MUIDEN SIVUSTOJEN SISÄLTÖJÄ TAI PALVELUITA TAI MUIDEN SIVUSTOJEN VÄLITYKSELLÄ HANKITTUJA PALVELUITA TAI TAVAROITA, MUKAAN LUKIEN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, LIITÄNNÄISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI RANGAISTUSLUONTEISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, MUKAAN LUKIEN HENKILÖVAHINGON, KIVUN JA KÄRSIMYKSEN, AHDISTUKSEN, TULOJEN, VOITTOJEN, LIIKETOIMINNAN MENETYKSEN TAI ODOTETTUJEN SÄÄSTÖJEN, KÄYTTÖARVON, LIIKEARVON TAI TIETOJEN MENETYKSEN PERUSTEELLA JA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE VAHINKOON (MUKAAN LUKIEN TUOTTAMUKSELLISEEN VAHINKOON), SOPIMUSRIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN, VAIKKA NE OLISIVAT OLLEET ENNAKOITAVISSA.  JOS MEIDÄN KUITENKIN TODETAAN OLEVAN VASTUUSSA SINULLE VAHINGOSTA TAI MENETYKSESTÄ, JOKA JOTENKIN LIITTYY KÄYTTÄMIISI PALVELUIHIN TAI HARMANIN SISÄLTÖÖN, KORVAUSVASTUUMME ON ENINTÄÄN 100,00 YHDYSVALTAIN DOLLARIA.

EDELLÄ ESITETTY EI VAIKUTA MIHINKÄÄN VASTUUSEEN, JOTA EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA.

Hyvittäminen

Puolustat ja vapautat meidät, emoyhtiömme, osakkeenomistamme, kumppanimme, valtuutettumme ja palveluntarjoajamme ja meidän ja niiden päälliköt, johtajat, työntekijät, alihankkijat, edustajat, valtuutetut osapuolet, toimittajat, seuraajat ja siirronsaajat kaikista vaateista, vastuuvelvollisuuksista, vahingonkorvauksista, tuomioista, ratkaisuista, menetyksistä, kuluista, kustannuksista tai maksuista (mukaan lukien kohtuullisista asianajokustannuksista), jotka johtuvat tekemästäsi näiden Ehtojen loukkauksesta tai Palveluiden käytöstä, mukaan lukien Sisällöstäsi tai Harmanin sisällön, palvelujen tai tuotteiden käytöstä muuten kuin näissä Ehdoissa nimenomaisesti sallitulla tavalla tai Palveluista saamiesi tietojen käytöstä. Tämä velvollisuus pysyy voimassa näiden Ehtojen irtisanomisen tai muuttamisen jälkeen.

Sovellettava laki ja lainkäyttöalue 

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan ja tulkitaan New Yorkin osavaltion lakien mukaisesti lainvalintasäännöksistä riippumatta. Kaikki näistä Käyttöehdoista tai Palveluista johtuvat tai niihin liittyvät ristiriidat ja vaateet sovitaan välimiesmenettelyssä Yhdysvaltain välimiesyhdistyksen Sovittelusääntöjen mukaisesti. Sovittelun toimittaa välimiesmenettelyn osapuolten valitsema välimies. Sovittelupaikkana on Manhattanin piirikunta New Yorkissa.  Välimiehen ratkaisu on lopullinen ja sitova. Välimiesten antama ratkaisu voidaan antaa minkä tahansa toimivaltaisen tuomioistuimen arvioitavaksi. Osapuolet luopuvat oikeudestaan valittaa sovittelun tuloksesta siinä määrin kuin valitusoikeudesta on mahdollista luopua lain mukaan. Kukin osapuoli pidättää itsellään oikeuden hakea oikeudellista apua: (a) sovittelumenettelyä varten; (b) saadakseen väliaikaisia turvamääräyksiä sovittelua odottaessaan ja (c) pannakseen täytäntöön minkä tahansa välimiesten päätöksen, mukaan lukien välimiesmenettelyn lopullisen tuloksen. Välimiesmenettelyn voittaneella osapuolella on oikeus saada hyvitystä kohtuullisista kustannuksistaan, mukaan lukien asianajokustannuksista, joita välimiesmenettelyn yhteydessä syntyy.

Ryhmäkanteiden kielto

Voit ratkaista kiistoja kanssamme vain henkilökohtaisesti, etkä voi esittää meitä vastaan väitettä ryhmäkanteen tai edustajakanteen kantajana tai jäsenenä.

Väitteiden esittämisen määräajat

KAIKKI KANNEPERUSTEET TAI VAATEET, JOITA SINULLA SAATTAA OLLA NÄIHIN EHTOIHIN TAI PALVELUIHIN LIITTYEN, ON PANTAVA VIREILLE VIIMEISTÄÄN YHDEN (1) VUODEN KULUESSA KANNEPERUSTEEN ILMENEMISESTÄ, TAI MUUTEN TÄLLAINEN KANNEPERUSTE TAI VAADE VANHENEE PYSYVÄSTI.

Ehdoista luopuminen ja ehtojen erillisyys

Jos emme toimeenpane tai käytä jotain näistä ehdoista, meidän ei katsota luopuvan kyseisestä kohdasta. Jos jokin ehto ei ole pätevä ehto, ehdon pätemättömyys ei vaikuta muihin ehtoihin.

Koko sopimus

Nämä Ehdot, Tietosuojakäytäntö, Myyntiehdot ja Lisäehdot muodostavat yksinomaan koko sopimuksen sinun ja meidän välille Palveluiden osalta, ja ne saavat etusijan suhteessa kaikkiin aikaisemmin ja samanaikaisesti tehtyihin Palveluita koskeviin suullisiin tai kirjallisiin ymmärryksiin, sopimuksiin, vakuutuksiin ja takuisiin.

Väitetyistä loukkauksista ilmoittaminen

Jos uskot, että teoksiasi on kopioitu ja julkaistu Palveluissa asiattomasti, ilmoita meille nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi, tekijänoikeuden alaisen teoksen kuvaus, tekijänoikeuden alaisen teoksen sijainti Palveluissa ja vakuutuksesi siitä, että edellä annetut tiedot ovat tarkkoja ja että olet tekijänoikeuksien omistaja tai muuten valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta.

Kommenttisi ja huolenaiheesi

Voit ilmoittaa meille kirjallisesti mahdollisesta paheksuttavasta sisällöstä. Ryhdymme kohtuullisiin toimiin tutkiaksemme kaikki paheksuttavaa sisältöä koskevat väitteet, jotka ovat Ehtojen vastaisia, mutta emme vakuuta tai takaa, että ryhdymme toimiin asiassa.

Valitusilmoitukset

Lähetä kaikki näiden Ehtojen mukaiset oikeudelliset ilmoitukset seuraavaan osoitteeseen:

Harman International Industries, Incorporated

400 Atlantic Street, 15th Floor

Stamford, CT 06901, USA

Attn: Legal Department

+1.203.328.3500

Kiitos, että käytät Palveluitamme.